Administratie & Consultancy MV&E ; Making Accounting/Taxes Easy to understand

Diensten

Diensten

Administratie/Boekhouding
Het periodiek registreren en verwerken en van alle financiële mutaties zoals
de kas, bank, inkoop,verkoop en het memoriaal, om tot een ordentelijke en overzichtelijk geheel te komen.

Accountancy
Mocht U om wat voor reden dan ook een accountantsverklaring nodig hebben
bijvoorbeeld voor een subsidie, dan kunnen we deze op korte termijn aan U leveren.

Fiscaaladvies
Met de complexe, en stortbad aan fiscale wet- en regelgeving, is het
raadzaam dat U in samenspraak met onze belastingconsulent(en) een op
maat gesneden advies krijgt, die voor Uw bedrijf zo gunstig mogelijk uitpakt.

(Starters-)begeleiding EZ/V.o.f. of B.V.
Uit een recent onderzoek, blijkt dat een startende onderneming in het MKB
(midden- en kleinbedrijf),die door een adviseur wordt bijgestaan zoals een administratiekantoor of een accountantskantoor een véél groter kans van
slagen heeft, omdat alle aspecten van het ondernemerschap worden besproken en desgewenst schriftelijk in een vorm van een ondernemingsplan of haalbaarheidsonderzoek wordt vastgelegd.

B.V. oprichten.
Als U al een bestaande EZ of V.o.f. heeft , dan kunt U of geruisloos of ruisend Uw EZ/V.o.f staken.
Daarnaast moet het oprichten van een B.V. bij notariële akte , wat alleen een beëdigde notaris kan doen.
U zult tal van vragen hebben m.b.t. de B.V. zoals privé aansprakelijkheid, is de winstbelasting lager dan bij b.v. een Vof.
Het Dga loon is voor 2022 gesteld op € 48.000,- per jaar, Als mijn bedrijf niet goed loopt of niet genoeg winst maakt moet ik dan alsnog de DGA loon uitbetalen.

Wij zullen hier niet inhoudelijk op ingaan, omdat het complex en tijdrovend is , echter kunt U alvast onderstaande video bekijken en vragen stellen in het eerste gesprek.
Heeft U toch een vraag wat niet kan wachten, dan kunt U Uw vraag mailen naar: info@accountancy-mve.nl
Het eerste gesprek c.q. advies duurt max. een half uur en is kosteloos.

Salarisadministratie(Payroll)
Wij verzorgen voor elk bedrijf klein of groot , dat personeel in dienst heeft, de salarisadministratie van A-Z.
Dit betekent ,de aanmelding bij de Belastingdienst, Pensioenfonds.
Daarnaast wordt er periodiek per 4 weken of per maand de lonen berekend en een loonstrook vervaardigd,  en de aangifte loonheffing (dig.) ingediend, aan het einde van het jaar ontvangt U van alle werknemers de jaaropgave(s).
Tot slot mocht één van Uw werknemers onverhoopt ziek worden dan handelen
wij namens U met de verzuimverzekeraar voor de ziekmeldingen, om Uw ziekte uitkering te laten betalen.