Administratie & Consultancy MV&E ; Making Accounting/Taxes Easy to understand

Diensten

Hier vindt U een overzicht van welke diensten Administratie & Consultancy MV&E aanbiedt. 

De prijzen vindt onder het submenu Tarieven

Diensten

Het periodiek registreren en verwerken en van alle financiële mutaties zoals de kas, bank, inkoop,verkoop en het memoriaal, om tot een ordentelijke en overzichtelijk geheel te komen.
Mocht U om wat voor reden dan ook een accountantsverklaring nodig hebben bijvoorbeeld voor een subsidie, dan kunnen we deze op korte termijn aan U leveren.
Uit een recent onderzoek, blijkt dat een start up of ZZp´er onderneming in het MKB,die door een adviseur wordt bijgestaan een véél groter kans van slagen heeft, omdat de belangerijkste aspecten van het ondernemerschap worden besproken en desgewenst schriftelijk in een vorm van een ondernemingsplan of haalbaarheidsonderzoek wordt vastgelegd.
Wij verzorgen de Payroll voor elk bedrijf klein of groot , dat personeel in dienst heeft, de salarisadministratie van A-Z. Dit betekent o.a. de aanmelding bij de Belastingdienst, Pensioenfonds. Daarnaast wordt er periodiek meestal per maand de lonen berekend en een loonstrook vervaardigd, en de aangifte loonheffing (dig.) ingediend, aan het einde van het jaar ontvangt U van alle werknemers de jaaropgave(s). Tot slot mocht een van Uw werknemers onverhoopt ziek worden dan handelen wij dit namens de werkgever met de verzuimverzekeraar af. Om voor de zieke werknemer een correct loon te berekenen en de verzuimverzekeraar spant zich in dat Uw werknemer zo snel mogelijk weer aan het werk gaat.
Met de complexe, en stortbad aan fiscale wet- en regelgeving, is het verstandig dat U in samenspraak met onze adviseurs een op maat gesneden advies krijgt, die voor Uw bedrijf zo gunstig mogelijk uitpakt.
Onder het submenu ZZP´ er vindt U meer informatie over een b.v. oprichten. Daar kunt U zich inlezen en informatie inwinnen over een b.v.. Heeft U al een besluit genomen laat het ons gerust weten wij kunnen binnen een week een b.v. voor U laten oprichten bij de notaris.